Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, pri tomto type zápisu je potrebné prihlášku vyplniť kompletne so všetkými údajmi, aj s diakritikou (meno a priezvisko presne ako na rodnom liste dieťaťa/občianskom preukaze rodiča, všetky dĺžne, mäkčene a pod.).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzujúci e-mail.

S prihlásením dieťaťa na konkrétnu základnú školu musia súhlasiť obidvaja rodičia, aj v prípade, že spolu nežijú v spoločnej domácnosti. Výnimku tvorí len súdne nariadenie o zbavení rodičovských práv pre niektorého z dvojice zákonných zástupcov dieťaťa. Od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť. Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje