• Školský rok 2019/2020

     V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

     Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur  zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

      

     p.č.

     druh programu vzdelávania

     názov programu

     termín/trvanie

     rozsah v hodinách

     1

     adaptačné vzdelávanie

     Program adaptačného vzdelávania asistenta učiteľa

     november2019 – január 2020

     30h.

     2

     aktualizačné vzdelávanie

     Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch na aktuálny legislatívny stav 1. september 2019 – zákon č. 138/2019 Z. z. s ohľadom na nové práva a povinnosti pedagogických zamestnancov a  aplikácia  zákona v praxi

      

     30.09.2019

     4 h.

     3

     aktualizačné vzdelávanie

     Práca s interaktívnou tabuľou

     28.08.2020

     6 h.

      

      

      

      

      

      

     Školský rok 2020/2021

     V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

     Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur  zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje nasledovne:

      

     p.č.

     druh programu vzdelávania

     názov programu

     termín/trvanie

     rozsah v hodinách

     1

     adaptačné vzdelávanie

     Program adaptačného vzdelávania asistenta učiteľa

     október 2020 – december 2020

     30h.

     2

     aktualizačné vzdelávanie

     Aplikácia ZOOM – príprava na dištančné vyučovanie

     07.09.2020

     6 h.

     3

     aktualizačné vzdelávanie

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje