• Školská jedáleň

    • Školská jedáleň, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur

      

     Personálne obsadenie v školskej jedálni:

     Iveta Števárová - vedúca Školskej jedálne

     Emerencia Vargová - kuchárka

     Dominika Obertová - pomocná kuchárka

      

     Výdaj obedov: 12:10 - 13:30 hod.

      

     Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu:

     Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné najneskôr deň vopred do 14:00hod.

     Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a rodič uhrádza plnú výšku.

     Odhlasovať a prihlasovať detí na stravu je možné na:

     tel.čísle: 0904 681 326

     prostredníctvom EDUPAGE:  v časti jedálny lístok

                                                        

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje