• O škole

    • Základná škola Veľký Ďur sa môže pochváliť dlhou tradíciou kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu. Počas svojej  60-ročnej histórii škola neustále naberá na skúsenostiach a s novou energiou ich uplatňuje pri výchove a vzdelávaní. Menší počet žiakov umožňuje, aby sa im pedagógovia venovali s individuálnym prístupom.

     Školský areál sa nachádza v príjemnom prostredí, obklopený zeleňou. Budova školy prechádza postupnou rekonštrukciou. Okrem bežných vyučovacích priestorov škola poskytuje žiakom aj ďalšie miesta pre ich všestranný rozvoj – zrekonštruovanú telocvičňu s vonkajším multifunkčným ihriskom, počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu.

     Žiaci môžu počas školského roka navštevovať záujmové krúžky, ktorých zoznam je uverejnený na našom webe. Činnosť krúžkov je prispôsobená záujmu žiakov.

     Školský klub detí je vybavený hračkami, knihami, spoločenskými hrami a relaxačným kútikom. Pani vychovávateľka zabezpečuje plnohodnotné využívanie popoludňajšieho času.

     Školská jedáleň, ktorá je súčasťou budovy školy, poskytuje denne obedy, ktoré zohľadňujú požiadavky racionálnej výživy.

     Výchovný poradca usmerňuje žiakov pri výbere školy na ďalšie vzdelávanie.

     Výsledky našich žiakov si môžu rodičia skontrolovať na internetovej žiackej knižke.

     Prioritou našej školy je spokojnosť žiakov s celkovou úrovňou školy a uznanie rodičov s kvalitou výstupov a výsledkov práce zamestnancov školy.

      

     Údaje:

     Základná škola Veľký Ďur, Mochovská 4, 935 34 Veľký Ďur

     Telefón: 036 6397 215

     e-mail: zsvdm4@gmail.com

     zsvelkydur.edupage.org

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje