• Aktualizované informácie k vyučovaniu platné od 12.10.2020

     • Na základe aktualizovaných pokynov zo strany MŠVVaV SR a ÚVZ platia nasledovné pokyny:

      • Vstup cudzej osoby do budovy školy je možné len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo je na web stránke školy alebo pri vstupe do budovy školy)
      • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy vyhlásenie žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo na webe školy alebo pri vstupe do budovy školy) v trvaní viac ako 3 dni, počíta sa aj sobota a nedeľa.
      • Ak žiak chýba viac ako 5 pracovných dní, predkladá potvrdenie o chorobe vydané  lekárom.
      • Používanie rúšok od 12.10. 2020 do odvolania je povinné  pre žiakov 1., aj 2.stupňa 
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň minimálne 2 rúška a papierové vreckovky.
      • krúžková činnosť a tiež všetky aktivity mimo vyučovania sú do odvolania zrušené

      Pre podrobnejšie informácie o prevádzkových podmienkach na škole po dobu trvania pandémie nájdete na stránke - https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

      Tlačivá:

      Vyhlasenie_navstevnika_o_bezinf.docx

      NOVE_VYHLASENIE_O_BEZINFEKCNOSTI.pdf

       

     • Nové sedenie do ŠKD

     • Do relaxačného kútika  v ŠKD sme sponzorsky dostali takéto krásne detské sedačky. Deťom urobili nesmiernu radosť a sú NAPLNO využívané od prvého dňa :-)

      V mene kolektívu ZŠ a v mene všetkých detí ĎAKUJEME !

     • Žiaci zveľaďujú okolie školy

     • Okolie školy je priestor, na ktorom nám záleží. Preto sa žiaci v rámci hodín technickej výchovy podieľajú na jeho zveľaďovaní. Chalani z 9.ročníka porýľovali doskočisko, dievčatá okopávali kvietky a žiaci 7.ročníka upravovali záhony pri vstupe do školy.

      Šikovníci :-)

     • S kamarátkou Energiou

     • V piatok (9.10.2020) dopoludnia sa žiaci vybraných tried zúčastnili podujatia S kamarátkou Energiou, kde sa zážitkovým učením dozvedeli plno zaujímavostí. 

      Triedy sa premenili na stanovištia a deti vytvorili súťažné tímy. Pri jednotlivých stanovištiach spoznali rôzne druhy energií, ako energiu efektívne využívať, ale aj ako ňou šetriť. Mohli si tiež vyskúšať ako fungujú prístroje na meranie energie.

      Pri každom stanovišti bola pripravená súťažná aktivita a na konci podujatia boli víťazi odmenení krásnymi cenami. Deti si z podujatia neodniesli len hodnotné ceny, ale hlavne veľa informácií a vedomostí o energii.

     • Starý mobil do smetiaka určite nepatrí

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      naša škola sa v rámci projektu RECYKLOHRY zapojila do zberu mobilných telefónov. Možno máte doma staré, nepoužívané mobily, ktoré Vám doma zbytočne zaberajú miesto. Prineste ich teda do školy, aby mohli byť opäť užitočné! Zber potrvá do konca októbra 2020. Za každý jeden mobil získa naša škola 10 bodov, ktoré môžeme vymeniť na stránke www.recyklohry.sk za zaujímavé ceny. A aby toho nebolo málo, v hre je aj 50 mobilov, 30 lístkov do siete kín Cinemax a ďalšie zaujímavé ceny pre najlepších "zberačov ". Na našej škole naďalej prebieha aj zber drobného elektroodpadu. Pomôžte nám získať ďalšie body v našom projekte. ĎAKUJEME

      Prečo sa oplatí dať starému mobilu ešte šancu? Pretože sa skladá z rôznych materiálov - okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú nikel, kadmium alebo olovo. Ak teda svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho budú opätovne použité. Ochránite tak nielen prírodu, ale aj svoje zdravie.

     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že vaše dieťa ochorie, alebo sa nebude cítiť dobre a vy ako rodič usúdite, že ide o bežnú infekciu, ktorú zvládnete sami, môžete dieťa nechať doma. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni, žiak pri nástupe do školy prinesie Potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje rodič. 

      Tlačivo : Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.pdf​​​​​​​

      Tlačivo je k dispozícii aj pri vchode do školy. 

      Ak je dieťa doma dlhšie ako 5 pracovných dní, musí dieťa priniesť od pediatra Potvrdenie o chorobe. 

      Ďakujeme za pochopenie

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • A je to tu! Po slnečných prázdninách sa opäť otvorili brány našej školy a 2.september 2020 sa stal dňom úspešného otvorenia nového školského roka 2020/2021. Tento školský rok sme však privítali inak ako tie predošlé. Pre bezpečnostné opatrenia sme sa nemohli zísť v našej novej krásnej telocvični všetci spolu tak, ako sme zvyknutí. Na žiakov čakali triedni učitelia vo svojich triedach, kde ich prostredníctvom školského rozhlasu privítala pani riaditeľka.

      Tento deň bol mimoriadny hlavne pre prváčikov a aj ich rodičov. Im sa pani riaditeľka prihovorila osobne, predstavila triednu pani učiteľku a pani vychovávateľku, ktoré sa na nich už veľmi tešili. V triede prváčikom pani učiteľka odovzdala malý darček a ich prvý šlabikár.

      Na žiakov I.stupňa čakali novozrekonštruované priestory, z ktorých máme veľkú radosť. Veríme, že sa deti vo vynovených triedach budú cítiť dobre a do školy budú chodiť s radosťou.

      Všetkým zamestnancom školy a žiakom želáme rok plný úspechov, príjemných chvíľ prežitých v škole, pevné zdravie, vzájomné pochopenie, úctu a toleranciu.

      Spolu to zvládneme!

     • Oznam

     • Farský úrad vo Veľkom Ďure pozýva a oznamuje žiakom, rodičom žiakov a učiteľom, že sv. omša na úvod nového školského roka 2020/2021 bude v utorok 1.9.2020 o 18:00 hod. vo farskom kostole sv. Martina vo Veľkom Ďure. Sv. omša bude obetovaná najmä za žiakov a učiteľov. Vstup do kostola je s rúškom. Všetci žiaci, rodičia, učitelia sú srdečne pozvaní.

     • Školský rok 2020/2021

     • Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína od 2.9.2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná!

      Záhájenie školského roka 2020/2021

      Príchod do školy od 7.45hod. do 8.00hod. - žiaci prichádzajú do svojich tried. Privítanie žiakov a otvorenie školského roka bude prebiehať v jednotlivých triedach bez prítomnosti rodičov. Žiaci po privítaní odchádzajú domov približne o 8.30hod.

      Žiadame rodičov žiakov 1.ročníka, aby sa spolu so žiakmi sústredili o 8.20hod. pred vchodom do budovy školy. Po skončení časti programu bude pre rodičov 1.ročníka uskutočnená prvá triedna schôdza rodičov.

      Školský klub detí školská jedáleň začínajú svoju činnosť dňa 3.septembra 2020.

      _____________________________________________________

      Pokyny ZŠ Veľký Ďur

      V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri pre žiakov II.stupňa povinné. Pre žiakov I.stupňa je používanie rúšok odporúčané.

      Telocvičňa sa do 20.9.2020 nevyužíva.

      Zákonný zástupca predkladá:

      Tlačivá budú k dispozícii pred budovou ZŠ v tlačenej podobe v pracovných dňoch od 26.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 7.00 hod. do 15.00hod.

      https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

      Pokyny ZŠ Veľký Ďur - pokyny_ZS___Vel__ky___D__ur.docx     • Rodičovská brigáda

     • V sobotu dňa 22.augusta sa uskutočnila rodičovská brigáda. Napriek malej účasti sa stihlo urobiť množstvo práce - na prízemí sa maľovali zárubne aj dvere, umyli sa vchodové dvere, okná na chodbe a v jedálni, presadili sa izbové kvety, presúval sa školský nábytok.

      Všetkým zúčastneným patrí naše veľké ĎAKUJEME. Zároveň ďakujeme aj všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou pomohli zlepšiť prostredie v priestoroch našej školy aj počas osatných dní. Veríme, že týmito aktivitami budú inšpiráciou aj pre ďalších rodičov, aby sme mohli spoločne ďalej skvalitňovať našim deťom každodenný pobyt v škole.

     • Čo bude potrebovať prvák v škole

     • Milí rodičia!

      V tomto školskom roku sa Vaše dieťa stane prvákom. Je to pre neho, ale aj pre Vás veľká zmena. Dovoľte, aby sme Vám v predstihu predložili zoznam vecí, ktoré bude prvák potrebovať pred nástupom do školy.

      • školská aktovka
      • prezúvky (nie šľapky) - budú uložené v skrinkách
      • peračník : 2 mäkké ceruzky (č.1), strúhadlo, guma, pravítko (trojuholníkové), pastelky, zelené pero, nožnice, tyčinkové lepidlo. Pero na písanie zatiaľ nekupovať , budú používať až neskôr
      • školské dosky (stačia malé)
      • obaly na zošity ( 3x veľké A4, 6x malé A5, obal na zápisník)
      • telesná výchova : vrecúško na gumičku - v ňom tepláková súprava, tenisky s bledou podrážkou, tričko, krátke nohavice, ponožky, švihadlo. KAŽDÚ ČASŤ ÚBORU PROSÍME OZNAČIŤ MENOM.
      • výtvarná výchova : vrecúško na gumičku - v ňom vodové farby, 2 - 3 ploché štetce, handričku a hubku, plastelína, voskové pastelky a zásteru alebo staré tričko.
      • hygienické potreby : vrecúško - v ňom 1ks antibakteriálne tekuté mydlo, textilné uteráky (zatiaľ nebudú používať), rezervné rúško. 

       

      Obec Veľký Ďur zabezpečila pre každého prváčika potrebné zošity, učebnice a ďaľšie učebné pomôcky a sú už pripravené v škole. Ďakujeme!

      Tešíme sa na Vás 2.septembra :)​​​​​​​

       

     • Brigáda v škole v sobotu 22.8.2020

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      letné prázdniny sa nám pomaly končia a žiaci opäť zasadnú do školských lavíc. Ako mnohí viete, počas posledných mesiacov prebiehala na našej škole rozsiahla rekonštrukcia a deti sa tak môžu tešiť na vynovené priestory školy. Murárske a elektrikárske práce sa ukončili a počas posledných dní pracujú všetci zamestanci školy na tom, aby sme do septembra stihli všetko upratať a nachystať. Je toho naozaj dosť, preto by sme Vás, milí rodičia a priatelia školy, chceli požiadať o pomoc.Tí z Vás, ktorí máte chuť a čas, pozývame na RODIČOVSKÚ BRIGÁDU, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.8.2020 o 8.30hod. Svoju prípadnú účasť môžete nahlásiť p.riaditeľke L.Machovej.

      ĎAKUJEME a tešíme sa na Vás :)

     • Ukončenie šk.roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 sme sa po dlhom čase všetci stretli v našej novej krásnej telocvični, aby sme sa rozlúčili so školským rokom. Pani riaditeľka PaedDr.Lucia Machová sa prítomným prihovorila slávnostným príhovorom, kde zhodnotila dosiahnuté výsledky žiakov, odmenila najvzornejších žiakov jednotilivých ročníkov a poďakovala žiakom, pedagógom a rodičom za ich prácu.

      Tento rok sme sa nelúčili len so školským rokom, ale aj s pani ekonómkou K. Šáriovou a obľúbenou pani učiteľkou PaedDr. Z. Frtúsovou, ktorým ďakujeme za ich dlhoročnú svedomitú prácu a želáme im veľa osobných i pracovných úspechov.

      Lúčili sa s nami aj deviataci, ktorí opúšťajú brány našej školy a čakajú na nich nové dobrodružstvá na strednej škole. Následne si žiaci prevzali vysvedčenia od svojich tr. p.učiteliek a hurááá na prázdniny!

      Touto cestou sa chceme poďakovať aj Vám milí rodičia za pomoc pri domácom vyučovaní, za spoluprácu s pani učiteľkami a že sa nám spoločnými silami podarilo zvládnuť tento náročný školský rok. Ďakujeme!

      Želáme Vám krásne leto, plné zážitkov a oddychu! Tešíme sa na Vás v septembri :)

     • Straty-nálezy

     • Oznamujeme Vám, že v areáli školy, pri multifunkčnom ihrisku sa našli dioptrické okuliare. 

      Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v riaditeľni školy.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje