• Letné prázdniny

     • Letné prázdniny začínajú dňa 2. júla 2018 a končia 1.9.2018. Slávnostné otvorenie nového školského roka bude dňa 3.9.2018. Želáme príjemné prežitie prázdnin.

     • Juniáles

     • Juniáles - slávnostné vyhodnotenie školského roka, rozlúčka s deviatakmi.

      28.júna 2018 sa konal v kultúrnom dome Juniáles. Pán riaditeľ školy Mgr. Ľudovít Frtús slávnostne vyhodnotil školský rok 2017/2018. Ocenil najlepších žiakov a udelil aj pokarhanie žiakom, ktorí porušili školský poriadok.Po vyhodnotení nasledoval rozlúčkový príhovor deviatakov a tanec , ktorý si pripravili. Diskotéka začala kultúrnym programom, ktorý si pripravili žiačky 1. stupňa- tančekmi. Zábava bola super!!!!

      https://youtu.be/zAyk_CIpWpA - Tanec deviatakov

      https://youtu.be/uW15RMQ0KRw - tanec

      https://youtu.be/l_RcdHzQq9M

     • Noc v škole

     • Noc v škole strávili naši žiaci 21.júna 2018. Zraz bol o 17,00 hod. Po príchode do školy  si každý zložil veci v telocvični a po zahájení sa začalo súťažiť na multifunkčnom ihrisku i v celom areáli školy. Boli pripravené rôzne zábavné a športové súťaže.( preťahovanie lanom,skok vo vreci, štafetový beh s metlou....)Po športových aktivitách sa vo veľkom opekalo.Po zotmení sa všetci presunuli do telocvične, kde nasledovala diskotéka. Niektorí si aj pospali, iní bdeli a klebetili až do skorého rána.

      https://youtu.be/aOLfpHyyKBQ

     • Čierny Balog - Vydrovská dolina

     • Dňa 11.júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili školského výletu v Čiernom Balogu.Čakala ich jazda vlakom Čiernohronskou želežničkou z Čierneho Balogu do stanice Lesnícky skanzen .Tu absolvovali náučný chodník na 4 km trase .Na 84 zastávkach sa im odokryli tajomstvá lesa, história lesníctva, práca lesníkov, pestovanie, ochrana a význam lesa.Každý žiak dostal pracovný zošit, ktorý obsahoval kvízové otázky.Žiaci absolvovali aj zábavno-vzdelávací program Ako chutí príroda. Prostredníctvom zábavných hier si budovali vzťah k prírode.

     • Interaktívne pohybové aktivity

     • Dňa 14.apríla 2018 sa žiaci našej školy zabávali na interaktívnom pohybovom predstavení, do ktorého sa aj aktívne zapájali. O dobrú náladu a rôzne loptové žonglovanie bolo postarané.

     • Benátsky karneval 2018

     • Navštívili sme  Benátsky karneval  v dňoch 2.- 4. 2.2018

            Benátsky karneval ( Carnevale di Venezia) je najslávnejším karnevalom v Európe. V čase svojho konania ním žije celé mesto, ulice sú plné farebných víriacich masiek, hudby a veselia. Na karneval sa schádzajú návštevníci z celého sveta, niektorí aj ako herci a účinkujúci, tešia sa ale aj sami Benátčania. Tí sa predháňajú vo výrobe tradičných masiek a vymýšľaní rôznych akcií, spojených s karnevalom. Priebeh karnevalu totiž nie je nikdy vopred známy a jeho organizácie sa zúčastňuje nielen mesto, ale aj súkromní podnikatelia, miestne divadelné a tanečné spolky.
            Hlavná časť karnevalu sa odohráva na Canal Grande a na námestí sv. Marca, zvláštne magická atmosféra ale prechádza celým mestom. Niet nad blúdenie v krivolakých uličkách medzi spleťou kanálov a mostíkov. Aj tu je možné naraziť na neobyčajne krásne a svojbytné benátske masky, či sa zapojiť do bujarého veselia. 

      Zažili sme pravú fašiangovú náladu. Naša sprievodkyňa p. Kosorínová nám urobila prehliadku mesta. Po tom ako sme prešli asi 40timi malými úzkymi uličkami sme sa konečne dostali na námestie sv. Marka, kde sa nachádza veža zvonice Campanile di San Marco a Bazilika sv. Marka. Tá je len pár metrov od vody,  kde je opäť množstvo gondol a gondolierov, ktorý vás radi prevezú po Benátskych kanáloch. Námestie je typické množstvom holubov, turisti sa s nimi fotia, kŕmia a chytajú ich. Samozrejme aj my sme si užili túto atmosféru, kŕmili sme holuby , ktoré  sa nás vôbec nebáli a narobili sme si množstvo fotografií.

      V uliciach nás očarili krásne  benátske masky. Obchodov s maskami je tu neuveriteľné množstvo. Rozmanité, a predsa každá má v sebe čosi, čo ju robí „benátskou maskou“. Na pamiatku sme si nakúpili aj my masky , aby sme sa mohli stať súčasťou karnevalu. Okolo námestia sú všade obchodíky a reštaurácie. Z námestia sa dostanete k prístavu lodí, odkiaľ sa môžete vydať na plavbu po Benátkach. My sme sa loďou DESYREÉ  doplavili k parkovisku autobusov. V uliciach nás očarili krásne  benátske masky. Obchodov s maskami je tu neuveriteľné množstvo. Rozmanité, a predsa každá má v sebe čosi, čo ju robí „benátskou maskou“. Na pamiatku sme si nakúpili aj my masky , aby sme sa mohli stať súčasťou karnevalu.

       

     • Vianočná koleda

     • Vianočná koleda

       

      Vianoce sú časom lásky, pokoja a robenia dobrých skutkov. Žiaci 9. ročníka nám chceli pripomenúť o čom sú naozaj Vianoce, svojím divadelným predstavením.

      Dňa 23.12.2017 na našej škole deviataci odohrali divadelné predstavenie od známeho anglického spisovateľa Charlesa Dickensa s názvom Vianočná koleda. Vianočná koleda patrí medzi jednu z najznámejších vianočných príbehov na svete a bola napísaná v r. 1843. Hlavný hrdina, lakomý Ebenezer Scrooge, ktorého hlavné šťastie aj počas Vianoc sú peniaze, je navštívený svojím obchodným partnerom Jacobom Marleym, ktorý zomrel pred 7 rokmi. Jacob  prichádza, aby ho varoval a nabáda ho k  zmene svojho života, pretože ešte má čas. Naznačí mu, že ho navštívia 3 duchovia – duch minulých Vianoc, duch prítomných Vianoc a duch budúcich Vianoc. Každý jeden z týchto duchov, ukáže Scroogovi to, aký bol v minulosti, aký je v prítomnosti a čo ho čaká v budúcnosti, ak nezmení svoj život. Postupne ako Scrooge prechádza svoj život s týmito duchmi, jeho srdce sa mení a chce zmeniť svoj život, pokým nebude neskoro. Už keď to vyzerá tak, že Scrooge svojmu osudu neunikne, predsa dostáva šancu na nápravu svojich skutkov. Scrooge si uvedomí aký bol a ako sa správal k ľuďom, ktorí ho mali radi. Od tej doby, ho už žiadny duch nenavštívil. Scrooge začal robiť dobré skutky, a to nielen počas Vianoc, ale počas celého roka.

      V hlavnej roli:

      Timotej Súč – Ebenezer Scrooge

      Jakub Horňák – Jacob Marley

      Jasmína Petríková - Duch minulých, prítomných a budúcich Vianoc

      Jakub Ferencz – Bob Cratchit

      Zuzana Kramárová – Bobova manželka

      Dominika Solčanská - Belle

      Samuel Šípoš - Ebenezer Scrooge v mladosti

      Štefan Štrbka - Ebenezer Scrooge v detstve

      Milan Kramár – Hrobár

      Gabriela Ordoghová – uvádzač

      Kristína Bihariová - zvonár

      Ďakujeme deviatakom za krásne priblíženie Vianoc a samozrejme za ich herecké výkony. Boli ste super.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

       

      V dňoch 23.11. – 24.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórii. 1. kategórii tvorili žiaci 5. a 6. ročníka. 2. kategóriu tvorili žiaci 7.8. a 9. ročníka. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola bol 25.

      Olympiádu tvorili 2 časti: 

      Writing part (písomná časť) 

      1. vocabulary (slovná zásoba)
      2. grammar (gramatika)
      3. listening comprehension (počúvanie s porozumením)
      4. reading comprehension (čítanie s porozumením)

      . Speaking part (ústna časť).

      1. role-play (hranie rolí)
      2. picture story (práca s obrázkom)

      Každá časť mala svoj vyhradený čas. Komisia, ktorá hodnotila výkon žiakov tvorili vyučujúci z našej školy – p. uč. Frtúsová, a p. uč. Dražkovičová.

      I. kategória

      1.miesto – Štefan Štrbka (6.r)

      2.miesto – Natália Mozdíková (6.r)

      3. miesto – Simona Mészarošová (6.r), Samuel Obert (5.r)

       

      II. kategória

      1.miesto – Jasmína Petríková   (9.r)

      2.miesto– Timotej Súč (9.r)

      3.miesto– Jakub Horňák (9.r)

      Blahoželáme víťazom a povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy k zapájaniu sa do tejto súťaže v nasledujúcich rokoch.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje