• 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      chceli by sme Vás poprosiť o venovanie 2% z daní pre našu Základnú školu, ktorá zabezpečuje potreby Vašich detí v škole tak, aby bola príjemným miestom, na ktoré budú Vaše deti s láskou spomínať.

      Darovaním 2% z daní nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole. Na toto milé gesto budete potrebovať formulár, ktorý je priložený dole, alebo si tlačivo môžete prevziať u riaditeľky  školy.

      Ďakujeme!

      Tlačivo - Vyhlásenie 2% z dane

       

     • Simulované parlamentné voľby do NR SR 2020

     • Voliť môžu občania, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Naši žiaci ešte takýto vek nemajú, preto si mohli vyskúšať zatiaľ len simulované parlamentné voľby. Cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie. Na našej škole sa konali dňa 26.2.2020, ktoré organizovala Žiacka školská rada pod vedením p.učiteľky Dražkovičovej. Žiaci 5.ročníka - Erich M. a Adela D. boli určení za volebnú komisiu. Žiaci 2.stupňa si ešte pred vchodom do "volebnej miestnosti" mohli prečítať na dverách jednotlivých kandidátov, ktorí sa zúčastnia parlamentných volieb do NR SR v roku 2020. Následne si prevzali volebný lístok a obálku, ktorú po vyplnení za plentou vhodili do urny.

     • Nové skrinky

     • Žiaci druhého stupňa sa môžu po jarných prázdninách tešiť na parádne nové skrinky. Nahradia tak vešiaky, ktoré doteraz slúžili na odkladanie vecí. Každý žiak druhého stupňa má k dispozícii svoju vlastnú skrinku, ktorá vďaka možnosti uzamknutia ponúka komfort a bezpečnosť pri odkladaní svojich osobných vecí a oblečenia. Žiaci majú skrinky označené a každý dostane od skrinky kľúčik (odporúčame dať si vyrobiť duplikát, pre prípad straty). 

      Veríme, že deti aj rodičia sa tešia postupnej modernizácii našej školy a skrinky budú s radosťou využívať!

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     •  17.február (pondelok) až 21.február (piatok) 2020

      Školské vyučovanie sa začne 24.februára 2020 v pondelok

      Žiakom, rodičom a pedagógom prajeme príjemné jarné prázdniny!

      ZŠ Veľký Ďur

     • KARNEVAL

     • 12.februárový deň sa niesol vo veselom tóne. Tento rok sa deti zo Základnej a Materskej školy vo Veľkom Ďure zabávali spoločne, aj s rodičmi, p.učiteľkami a šašom. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde, aby ukázali svoje karnevalové masky. Maskám nechýbala kreativita, ani originalita. Krásne vyzdobený Kultúrny dom sa premenil na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Objavil sa tu Harry Potter, Spiderman, princezné z rôznych kráľovsiev, mačky, myšky, ale aj obrovský popcorn s pizzou, Toi-Toi s pani na upratovanie a mnoho ďalších krásnych masiek. O neuveriteľnú zábavu sa nám postaral vtipný a bláznivý šašo Roman, ktorý nás po celý čas karnevalu rozosmieval, roztancoval a nikoho nenechal sedieť! Deti, ale aj dospelých zapojil do súťaží, za ktoré získali sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich detí za výborné občerstvenie, na ktorom sme si mohli všetci pochutnať. Roztancované nožičky, vysmiate tváričky a veselá nálada odprevadila deti večer domov. Už sa tešíme na ďalší rok!

     • Beseda o šikanovaní

     • Žiaci majú základné právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu. Bez ohľadu na to, v koľkých percentách sa šikana na školách vyskytuje, treba sa jej venovať a hovoriť o nej. Nebezpečenstvo šikany je v tom, že obeťou sa môže stať ktokoľvek.

      V rámci prevencie tohto problému prišiel našim žiakom 1. a 2.stupňa o šikanovaní porozprávať príslušník Policajného zboru z Levíc. Vysvetlil im, čo pojem šikanovanie znamená, ako sa pred ním vedieť brániť a aby vedeli a mali odvahu zastať sa potencionálnej obete šikany. Žiaci pozorne počúvali, mnohí sa aj pýtali a niektorí boli veru aj prekvapení, čo všetko sa za šikanu považuje a aké tresty môžu agresora postihnúť..

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje