• KARNEVAL

     • Na známosť sa všetkým dáva, preradostná správa.

      Berte masky, je tu bál, v Ďure bude karneval!

      Čím budeš ty? Šašom? Kráľom?

      Neviem, čo s tým karnevalom.

      Už chýba len zopár dní, tak sa rýchlo rozhodni!

     • Medzinárodný deň komplimentov

     • Medzinárodný deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Komplimenty radi dostávame a mnohí z nás ich aj s obľubou rozdávame. Kompliment, ktorý dávame, by mal byť úprimný, dôveryhodný a nemal by byť prospechársky.

      Na našej škole sa tejto peknej akcie chopili dievčatá z 8.ročníka - Simona, Slávka, Terezka a  Natália. S krásnym plagátom, ktorý vyrobili, navštívili počas dňa každú z tried. Dievčatá nám porozprávali o vzniku tohto dňa, o ktorom mnohí ešte nepočuli. Každý žiak mohol vyjadriť kompliment spolužiakovi, či pani učiteľke.

      Nezabúdajme, že pekné a milé slová môžeme používať kedykoľvek, sú zadarmo, vyčaria úsmev na tvári a niekomu zlepšia deň!

     • Batôžkový ples

     • Dňa 18.1.2020 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Ďure uskutočnil 25.ročník Batôžkového plesu, ktorý organizovala Rodičovská rada ZŠ vo Veľkom Ďure. V úvode zástupkyňa rodičovskej rady Ing. Zuzana Dudášová privítala všetkých prítomných a nasledoval krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiačky 8.ročníka ZŠ - Natália Porubská, Slávka Silvászová a Terezka Vývleková. O výbornú zábavu sa postaral p.Dušan Čaplák, ktorý prítomným hral do tanca.

      Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym členkám rodičovskej rady M.Záhumenskej, Ing. Z. Dudášovej a E. Kirchnerovej, sponzorom, ktorí zabezpečili bohatú tombolu a všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k príjemnej atmosfére plesu! Zisk z plesu 1046 eur bude použitý v prospech zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ Veľký Ďur.

      Všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME!

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje