• Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy,

      Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2019 (pondelok) a trvajú do 7.12.2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8.1.2020 (streda).

      Želáme Vám tie najkrajšie Vianoce v kruhu najbližších a aby bol rok 2020 plný jedinečných okamihov!

       

     • Šaliansky Maťko

     • Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Šaliansky Maťko je reciačná súťaž zameraná na prednes slovenských povestí. Dňa 19.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo, kde sa žiaci snažili rozpovedať ich príbeh čo najzaujímavejšie. Súťažilo sa v troch kategóriách.

      UMIESTNENIE

      I.kategória

      1.miesto - Tamarka Kriváneková (2.ročník)

      2.miesto - Nicolas Varga (3.ročník)

      3.miesto -  Maťko Horváth (3.ročník)

      II.kategória

      1.miesto - Simonka Havalová (4.ročník)

      2.miesto - Mauricio Lakatoš (4.ročník), Paľko Lipták (5.ročník)

      3.miesto - Alex Lakatoš (4.ročník), Emmka Kirchnerová (4.ročník)

      III.kategória

      1.miesto - Karin Hlbočanová (7.ročník)

      2.miesto - Vaneska Bogdanová (6.ročník)

      3.miesto - Sofia Kramárová (6.ročník)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok a víťazom gratulujeme!

     • Školské kolo olympiáda v AJ

     • Dňa 21.11. a 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorá bola rozdelená do dvoch častí - writing part speaking part (písomná a ústna časť), pod vedením pani učiteľky Dražkovičovej. Zúčastnili sa jej devätnásti žiaci z našej školy z II.stupňa.

      UMIESTNENIE:

      I.kategória

      1.miesto - SAMUEL OBERT

      2.miesto - KARIN HLBOČANOVÁ

      3.miesto - SOFIA KRAMÁROVÁ

      II.kategória

      1.miesto - VIVIEN LAUBERTOVÁ

      2.miesto - ŠTEFAN ŠTRBKA
      3.miesto - SIMONA MESZÁROŠOVÁ a SANDRA LEVÁKOVÁ

      Víťazom blahoželáme!

     • Vianočná tržnica

     • V piatok 6.12.2019, na sviatok sv. Mikuláša,  sa v našej obci konala Vianočná tržnica a deti zo školy, ako aj obyvatelia obce si mohli užiť vianočnú atmosféru. Rozvoniavala kapusnica, vychutnať si mohli vianočný punč a nakúpiť v stánku, kde ponúkali naše usmievavé pani učiteľky Zuzka a Erika výrobky, ktoré vyrábali šikovné detičky a ich rodičia. Vianočnú atmosféru doplnilo aj pekné vystúpenie žiakov našej školy, ktoré poctivo nacvičovali s pani vychovávateľkou. Milí priatelia školy, želáme Vám pokojné predvianočné dni bez stresu a naháňania. A nezabudnite na tie najcennejšie dary - úsmev, milé slovo a čas pre tých, ktorí Vás potrebujú.

     • MIKULÁŠ

     • Celý kraj ako striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia všetky deti. Chytro sadaj na sane, v stoličke ťa čakáme!                                                                                                                           

      V piatok 6.decembra 2019 našu školu navštívil Mikuláš, ktorého sprevádzal anjel s dvoma čertmi. Najväčšiu radosť mali žiaci prvého stupňa, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Čerti skoro niektorých nezbedníkov zobrali so sebou, ale deti sľúbili, že už budú poslúchať. Mikuláš mal so sebou balíčky plné sladkých dobrôt, ktoré si deti museli zaslúžiť peknou básničkou alebo pesničkou. Tento šikovný Mikuláš vedel hrať aj na gitare a tak si spolu s deťmi zaspieval pesničku Rolničky, rolničky...

      Ďakujeme Mikuláš a čakáme ťa znova o rok!

     • Príprava na vianočnú tržnicu

     • U nás v škole už vrcholia prípravy na vianočnú tržnicu... Dievčatá zo 4. a 5.ročníka za pomoci p.učiteľky Baškovej, mamičky a starkej Havalových vyrábali krásne výrobky na vianočnú tržnicu. Ďakujeme krásne!

     • iBobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiene v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďaľších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Tento rok súťaž prebiehala v dňoch od 11.11. - 15.11.2019. Z našej školy sa zapojili žiaci z 3. až 8.ročníka. Úspešní riešitelia:

      3.ročník :            Matej Mozdík               72/72 b.            5.ročník:             Erich Méres                 96/92b.     

                                 Damien Tirala              72/60 b.                                       Pavol Lipták                96/72b.

                                 Matej Horváth              72/48b.                                        Ján Lipták                    96/68b.

      4.ročník:             Ema Kirchnerová         96/84b.                                        Adela Dudášová          96/64b.

                                 Vanesa Beňová           96/72b.                                        Ema Wang                   96/60b.

                                 Oliver Boldiszár           96/64b.            7.ročník:             Karin Hlbočanová         80/57,35b.

                                 Markéta Čapláková     96/60b.                                       Samuel Obert               80/52,02b.

                                 

       

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje