• Hravá výučba základov programovania aj na našej škole

     •  

      Školenia sa zúčastnili aj pani učiteľky z našej školy:

      Mgr. Miroslava Grausová a Mgr. Magdaléna Frtúsová

       

      Hravá výučba základov programovania so stránkou Code.org

      Internetová bezpečnosť

      Pre koho je kurz určený?

      Kurz hravo zvládnu všetci učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, pretože kurikulum je vystavané tak, že umožňuje učiť aj učiteľom bez predchádzajúcich skúseností

      Čo sa naučíte?

      Časť Základy programovania:

      • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou code.org, ktorá pokrýva tému Algoritmické riešenie problémov podľa iŠVP pre informatiku ZŠ. Stránka ponúka bezplatné materiály a cvičenia, ktoré môžete využívať na svojich hodinách, v školskom klube, krúžkoch informatiky alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet;
      • Vyskúšate si vyučovaciu hodinu z pohľadu žiaka a naučíte sa základy tzv. blokového programovania – programovania, pri ktorom nepíšete celé programy, ale postupne ku sebe prikladáte bloky s pred-definovanými príkazmi;
      • Vyskúšate si funkcionality stránky určené pre učiteľov na zjednodušenie Vašej práce - vytvoríte si svoju prvú triedu a pripravíte sa na odučenie prvej hodiny;
      • Predstavíme vám základné pedagogické princípy pre prácu so stránkou;
      • Získate prehľad o dlhodobých kurzoch cyklu Základy informatiky, ktoré u žiakov postupne budujú pochopenie základných informatických konceptov a o ich vhodnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ. Kurzy majú pripravené všetky cvičenia a sú k nim vypracované detailné metodické pokyny podľa ktorých môžete postupovať.

      Časť Internetová bezpečnosť:

      • Zistíte, na čo by ste mali žiakov upozorniť v oblasti zabezpečenia ich mobilných zariadení, využívania sociálnych sietí, či zabezpečenia ich emailu a iných služieb;
      • Vyskúšate si niektoré z aktivít, ktoré budete môcť zopakovať počas hodín informatiky so žiakmi rôznych ročníkov;
      • Dozviete sa tiež, čo môžete robiť, ak vo vašej triede dochádza ku kyberšikane a ako efektívne pomôcť žiakom bojovať s ňou;
      • Získate prístup a budete sa môcť spolupodieľať na príprave materiálov, ktoré vám budú slúžiť ako základ pri výučbe tém spojených s digitálnou bezpečnosťou;
      • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou detinanete.sk, ktorá ponúka bezplatné materiály a videá, ktoré môžete priamo používať na svojich hodinách;

      Čo kurz prinesie Vašim žiakom?

      Informatika má nezastupiteľné miesto v dnešnej spoločnosti, programovanie je považované za jazyk budúcnosti a záujem o programátorov neustále rastie. Cieľom iniciatívy je ponúknuť žiakom kvalitnú a praktickú výučbu informatiky zábavnou formou. Cvičenia okrem zábavy tiež rozvíjajú logické a analytické myslenie a pri riešení problémov podporujú cieľavedomosť, kreativitu a ponúkajú možnosť zažiť úspech pre každú vekovú skupinu.

      Technologická éra však prináša aj problémy a riziká, na ktoré sa žiaci potrebujú pripraviť. Vďaka školeniam Digital Skills im budete vedieť vysvetliť, ako vyzerajú aktuálne digitálne hrozby a ako sa pred nimi môžu chrániť.

       

      https://www.nadaciapontis.sk/aktuality-partnerov/ucme-informatiku-

      https://sites.google.com/view/skolenie/z%C3%A1kladn%C3%A9-inform%C3%A1cie

       

     • English Star

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

      V školskom roku 2018/2019 bude prebiehať testovanie v piatok 10. mája 2019. Termín registrácie účastníkov je stanovený do 25. apríla 2019.

       

      http://englishstar.sk/

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje