• História školy

    • ...písal sa rok 1945. Na našu ohňom a bobardovaním zničenú dedinu bol strašný pohľad. Ťažko bola poškodená aj bývalá budova školy. Prvým riaditeľom po oslobodení bol Belo Rakovský. V školskom roku 1945/1946 mala škola 2 triedy. Učenie bolo náročné, pretože škole chýbali učebné pomôcky, školský nábytok, tabule a nemali dokonca ani zasklené okná.

     V šk.roku 1950/1951 bol riaditeľom školy Stanislav Toček. Do vtedajšej Obvodnej strednej školy chodili aj žiaci z okolitých dedín a postupne pribúdali aj ďalšie triedy. V roku 1953 nastúpil do funkcie riaditeľa Jozef Mátel a podľa nového školského zákona bola škola zjednotená pod názvom „Osemročná stredná škola v Hornom Ďure“.

                                                                           

      

     1.augusta 1958, počas letných prázdnin, sa začala výstavba terajšej budovy školy. Na betónovanie základov prišli na pomoc učitelia z celého okresu. V tomto čase bol riaditeľom školy Jozef Senovský.

      

                                                                     

      

     Začiatok školského roka 1959/1960 bol veľmi radostný. 1.septembra sa dokončila stavba budovy školy. Na budove bol nápis „Ďakujeme robotníckej triede za novú školu“ a bola zariadená novým školským nábytkom..

      

                                                               

      

     V roku 1960 sa zlúčili obce Rohožnica, Dolný Ďur a Horný Ďur a vznikla obec pod názvom Veľký Ďur. Táto skutočnosť sa odrazila aj na rozmiestnení škôl. V šk.roku 1960/1961 nastalo zlúčenie troch škôl – Národnej školy na Rohožnici, Národnej školy v Dolnom Ďure a Osemročnej strednej školy v Hornom Ďure. V tomto školskom roku bola zriadená deviata trieda a škola dostala názov „Základná deväťročná škola“.

     Od roku 1964 až do roku 1972 bol riaditeľom školy Vincent Ábelovský. Škole stále chýbala telocvičňa. Do obvodu školy boli pridelení žiaci z Tehly a Luly. Vincenta Ábelovského vystriedala vo funkcii Anna Halajová, ktorá bola riaditeľkou školy od roku 1972 až do roku 1983. V školskom roku 1983/1984 Anna Halajová predstavila svojho nového nástupcu Ľudovíta Frtúsa, ktorý bol nepochybne najdlhšie pôsobiacim riaditeľom školy vo Veľkom Ďure.

      

                                                                          

      

     Ľudovít Frtús odišiel do zaslúženého dôchodku len nedávno – v roku 2019. V škole pôsobil krásnych 36 rokov ( z väčšej časti ako riaditeľ školy). S jeho menom sa nepochybne spája história našej školy, vychoval mnohé generácie a zanechal tu kus seba, za čo sme mu vďační. Myslíme, že oslovenie „pán riaditeľ “ mu právom zostane už navždy.

     V škole pôsobili i ďalší riaditelia – Miroslav Mesaroš alebo Viera Klubicová, ktorá bola vo funkcii od roku 1993 až do roku 1998.

      

                                                                    

      

     S výstavbou budovy telocvične sa začalo už na jar v roku 1983, do užívania však bola odovzdaná až v roku 1994.

     Od roku 1999 sa postupne menil výzor školy. Opravovali sa skrinky, padajúce omietky i ďalšie opravy. Neskôr boli vymenené staré okná, obnovené sociálne zariadenia a plynofikácia školy.

     K 40.temu výročiu školy, v šk.roku 1999/2000 bol vytvorené prvé číslo školského časopisu Ďurko.

      

     V súčasnosti je riaditeľkou školy Lucia Machová, ktorá nastúpila do funkcie v júli 2019. Pani riaditeľka od prvého dňa začala so zmenami  týkajúcimi sa postupnej moderinizácii našej školy, ktorú si už škola nutne vyžadovala.  Počas letných  prázdnin 2019 prešla kompletnou rekonštrukciou školská jedáleň, začiatkom školského roka prechádzala kompletnou reknštrukciou telocvičňa. Počas letných prázdnin 2020 bola vymenená kompletná elektroinštalácia, zrekonštruovalo sa celé spodné podlažie (triedy, chodby, zborovne), kde na pomoc prišli aj rodičia žiakov. V šk.roku 2020/2021 prebieha postupná rekonštrukcia učební a výmena školského nábytku. K dokončeniu kompletnej rekonštrukcii školy (horného podlažia) má dôjsť počas letných prázdnin v roku 2021.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje