• Školské kolo olympiáda v AJ

     • Dňa 21.11. a 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorá bola rozdelená do dvoch častí - writing part speaking part (písomná a ústna časť), pod vedením pani učiteľky Dražkovičovej. Zúčastnili sa jej devätnásti žiaci z našej školy z II.stupňa.

      UMIESTNENIE:

      I.kategória

      1.miesto - SAMUEL OBERT

      2.miesto - KARIN HLBOČANOVÁ

      3.miesto - SOFIA KRAMÁROVÁ

      II.kategória

      1.miesto - VIVIEN LAUBERTOVÁ

      2.miesto - ŠTEFAN ŠTRBKA
      3.miesto - SIMONA MESZÁROŠOVÁ a SANDRA LEVÁKOVÁ

      Víťazom blahoželáme!

     • Vianočná tržnica

     • V piatok 6.12.2019, na sviatok sv. Mikuláša,  sa v našej obci konala Vianočná tržnica a deti zo školy, ako aj obyvatelia obce si mohli užiť vianočnú atmosféru. Rozvoniavala kapusnica, vychutnať si mohli vianočný punč a nakúpiť v stánku, kde ponúkali naše usmievavé pani učiteľky Zuzka a Erika výrobky, ktoré vyrábali šikovné detičky a ich rodičia. Vianočnú atmosféru doplnilo aj pekné vystúpenie žiakov našej školy, ktoré poctivo nacvičovali s pani vychovávateľkou. Milí priatelia školy, želáme Vám pokojné predvianočné dni bez stresu a naháňania. A nezabudnite na tie najcennejšie dary - úsmev, milé slovo a čas pre tých, ktorí Vás potrebujú.

     • MIKULÁŠ

     • Celý kraj ako striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia všetky deti. Chytro sadaj na sane, v stoličke ťa čakáme!                                                                                                                           

      V piatok 6.decembra 2019 našu školu navštívil Mikuláš, ktorého sprevádzal anjel s dvoma čertmi. Najväčšiu radosť mali žiaci prvého stupňa, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Čerti skoro niektorých nezbedníkov zobrali so sebou, ale deti sľúbili, že už budú poslúchať. Mikuláš mal so sebou balíčky plné sladkých dobrôt, ktoré si deti museli zaslúžiť peknou básničkou alebo pesničkou. Tento šikovný Mikuláš vedel hrať aj na gitare a tak si spolu s deťmi zaspieval pesničku Rolničky, rolničky...

      Ďakujeme Mikuláš a čakáme ťa znova o rok!

     • Príprava na vianočnú tržnicu

     • U nás v škole už vrcholia prípravy na vianočnú tržnicu... Dievčatá zo 4. a 5.ročníka za pomoci p.učiteľky Baškovej, mamičky a starkej Havalových vyrábali krásne výrobky na vianočnú tržnicu. Ďakujeme krásne!

     • iBobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiene v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďaľších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Tento rok súťaž prebiehala v dňoch od 11.11. - 15.11.2019. Z našej školy sa zapojili žiaci z 3. až 8.ročníka. Úspešní riešitelia:

      3.ročník :            Matej Mozdík               72/72 b.            5.ročník:             Erich Méres                 96/92b.     

                                 Damien Tirala              72/60 b.                                       Pavol Lipták                96/72b.

                                 Matej Horváth              72/48b.                                        Ján Lipták                    96/68b.

      4.ročník:             Ema Kirchnerová         96/84b.                                        Adela Dudášová          96/64b.

                                 Vanesa Beňová           96/72b.                                        Ema Wang                   96/60b.

                                 Oliver Boldiszár           96/64b.            7.ročník:             Karin Hlbočanová         80/57,35b.

                                 Markéta Čapláková     96/60b.                                       Samuel Obert               80/52,02b.

                                 

       

     • OZNAM

     • Riaditeľka ZŠ Veľký Ďur oznamuje,

      že od 25.11.2019 až do odvolania bude budova telocvične uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Z tohto dôvodu bude tiež vymenený zámok na telocvični. Termín ukončenia rekonštrukcie bude verejnosti oznámený na web stránke školy a obce.

      Telocvičňa bude v roku 2020 prenajímaná len osobám, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o nájme. V prípade záujmu uzatvorenia zmluvy o nájme sa informujte v riaditeľni ZŠ, prípadne na tel.č. 0908 747 712

     • Obvodné kolo FLORBAL

     • Začiatkom tohto týždňa sa žiaci z našej školy zúčastnili obvodného kola vo florbale. Turnaje prebiehali v športovej hale T-18 v Leviciach. Chlapci odohrali zápasy  v pondelok 11.11.2019, kde si zmerali svoje sily so ZŠ Tekovské Lužany a GAV Levice. Umiestnili sa na 3.mieste. Dievčatá sa turnaja zúčastnili v stredu 13.11.2019. Na prvý zápas si vyžrebovali silného súpera, ZŠ Dolný Pial, neskoršieho víťaza. Napriek tomu sa našim dievčatám aj tak podarilo náročnému súperovi streliť až tri góly, konkrétne Nikolete Súčovej. S dievčatami zo 4.ZŠ Levice sa nám hralo o niečo tažšie, kedže zápas bol ihneď po tom, ako sme odohrali prvý. Aj keď to bol pre dievčatá kondične náročný zápas, opäť dokázala Nikoleta streliť gól. Treba tiež oceniť Dominku Kramárovú, ktorá vzhľadom na jej vek hrala výborne. Naši žiaci predviedli veľmi dobré výkony a športové nasadenie. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďaľších úspechov!

     • Obvodné kolo stolný tenis

     • Dňa 8.11.2019 sa v Hronských Kľačanoch konalo obvodné kolo v stolnom tenise, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci - Erich Méres, Štefan Štrbka a Patrik Krnčan. Ich súpermi boli žiaci zo ZŠ Hronské Kľačany, Nová Dedina a Čajkov. Vybojovali krásne 2.miesto! Najlepší hráč bol Štefan Štrbka, ktorý vyhral 6 dvojhier! GRATULUJEME! 

     • Imatrikulácia prvákov

     • Stať sa prvákom je veľká vec! Treba zvádať toľko nových povinností a pravidiel. Dňa 5.11.2019 sa konala v telocvični našej školy IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV, na ktorú boli pozvaní rodičia prváčikov, predškoláci z MŠ s pani učiteľkami a pani riaditeľkou a starosta našej obce. Na úvod všetkých privítala prvácka p.učiteľka Tatarkovičová a potom starší žiaci (Simonka, Emka a Damien) preverili naše usilovné včielky, čo sa za tie dva mesiace naučili. Musíme uznať, že sa im darilo naozaj výborne a všetko zvládli. Zložili prvácky sľub, ktorým sa zaviazali dodržiavať všetky povinnosti školáka. Následne ich mohla naša p.riaditeľka pasovať za právoplatných žiakov našej školy!Všetkým prvákom želáme krásne zážitky zo školských lavíc!

     • OZNAM

     • OZNAM

       

             Riaditeľka Základnej školy Veľký Ďur, Mochovská 4, 

       

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje dňa 20.11.2019 (streda) žiakom 6. - 9. ročníka základnej školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.


      V tento deň sú žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.

       

      PaedDr. Lucia Machová

      riaditeľka školy

     • HALLOWEEN

     • BU-BU-BÚÚÚ

      Pred jesennými prázdninami sa nieslo vyučovanie v halloweenskej atmosfére. Žiaci si pripomenuli sviatok, ktorý má pôvod v Írsku a oslavuje sa hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Ľudia si vystavujú svietniky z vyrezaných tekvíc, konajú sa večierky, na ktorých nesmú chýbať kostými čarodejníc, duchov a iných strašidiel. Aj u nás v škole bolo plno pavučiny, pavúkov, netopierov a strašidiel -žiakov.

      BU-BU-BÚÚÚ

     • DEŇ JABLKA

     • Z jari bolo nežným kvetom, na konári zrelo letom. Dnes je pekné, guľaté a vy ho chutnáte. Čo je to? JABĹČKO!

      21.október bol vyhlásený za Svetový deň jablka. Ani my v škole sme na tento deň nezabudli a pripomenuli sme si ho rôznymi aktivitami, ktoré pre deti pripravili naše skvelé pani učiteľky. Deti si zaspievali pesničku Červené jabĺčko, pozreli prezentáciu o význame a zložení jablka, vypracovali pracovné listy s jabĺčkovou tématikou, súťažili o najmenšie, najväčšie a najkrajšie jablko, nechýbal ani jablkový tanec, jablkové občerstvenie a rôzne súťaže... Žiaci si v tento deň užili kopec zábavy!

     • EKOALARM - Zber kefiek

     • Naša škola sa zapojila do programu nadácie Ekoalarm "Zber kefiek". Použité zubné kefky, ktoré by inak skončili na skládke, budú zrecyklované a premenené na koše na triedený zber odpadu. Tieto nádoby potom nadácia venuje slovenským školám.

      Použité zubné kefky môžete priniesť do školy a vhodiť do krabice, ktorá je umiestnená pri vedľajšom vchode. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapoja a prispejú tak k minimalizácii tvorby plastového odpadu a zároveň pomôžu našej škole!

     • Vyhodnotenie zberu šípok

     • TRIEDY

      1.miesto - 3.ročník (54,8kg)

      2.miesto - 6.ročník (25,3kg)

      3.miesto - 8.ročník (22,2kg)

       

      JEDNOTLIVCI

      1.miesto - Matej Mozdík (19kg)

      2.miesto - Natália Porubská (14,6kg)

      3.miesto - Filip Záhumenský (13,2kg)

       

      Všetky ročníky spolu nazbierali 189,05 kg šípok! SUPER!

     • Jeseň v našej škole

     • Jeseň tento rok zavítala aj k nám do školy. Je to ročné obdobie, ktoré ponúka nádherné prírodné materiály na výzdobu a svojou farebnosťou priťahuje pozornosť nás všetkých.

      Vďaka kreativite rodičov a žiakov máme v našej škole krásnu výstavku.

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje