• Deň otvorených dverí

     • ZRUŠENÉ!

      V súvislosti s aktuálnou situáciou s výskytom a šírením koronavírusu sa dňa 20.3.2020  Deň otvorených dverí ruší!

     • Testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

     • ZRUŠENÉ

      V školskom roku 2019/2020 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ dňa 1.apríla 2020(streda).Náhradný termín testovania je 15. a 16. apríl 2020.

      Harmonogram:
      MAT 8.00 – 9.55
      - úvodné pokyny, rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom,cert.test, zozbieranie testov a OHkT
       

      9.55 – 10.20 prestávka


      SJL 10.20 – 11.50
      - úvodné pokyny, rozdanie testov, oboznámenie sa s certifikačným testom,cert.test, zozbieranie testov a OHkT


      Žiaci so ZZ v I. skupine obmedzenia môžu mať predĺžený čas o 15 minút, v II.skupine obmedzenia o 30 minút.

      Viac informácií o T9 2020 nájdete na

     • OZNAM

     • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      V prípade že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

       ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi, v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,  v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a intenáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,  vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť .

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku, V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

      V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALLL centra úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke.

      Kontakty prístupné pre verejnosť;

      Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky          – 0917 222 682 novykoronavirus@uvzsr.sk

     • Školský výlet, žiaci 1.-4.ročník

     • V stredu 4.3.2020 žiaci I.stupňa spolu s p.učiteľkami navštívili divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene. Vydali sa na dobrodružnú cestu s Pom Pomom a Bambuľou. V rozprávke tiež spoznali Artúra Buchtu aj Hodinovú Skočpružinu, ktorá sa záhadne stratila z vežových hodín. Celé mesto žilo v popletenom čase, až kým Bambuľa s Pom Pomom nenašli riešenie. Rozprávka, krásne kulisy a veselé pesničky sa deťom veľmi páčili.

      Po divadelnom zážitku plnom hravosti a fantázie sa presunuli na Zvolenský zámok. Prehliadka zámku bola obohatená o animačné aktivity. Žiaci sa s použitím pracovného listu oboznámili s minulosťou i súčasnosťou zámku. Všetkým sa veľmi páčilo, naučili sme sa veľa o obrazoch, sochách a dozvedeli sme sa zaujímavé príbehy o vystavených dielach. Domov sme si odniesli nezabudnuteľný kultúrny zážitok!

     • Starý mobil do smetiaka určite nepatrí

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

      naša škola sa v rámci projektu RECYKLOHRY zapojila do zberu mobilných telefónov. Možno máte doma staré, nepoužívané mobily, ktoré Vám doma zbytočne zaberajú miesto. Prineste ich teda do školy, aby mohli byť opäť užitočné! Zber potrvá do konca októbra 2020. Za každý jeden mobil získa naša škola 10 bodov, ktoré môžeme vymeniť na stránke www.recyklohry.sk za zaujímavé ceny. A aby toho nebolo málo, v hre je aj 50 mobilov, 30 lístkov do siete kín Cinemax a ďalšie zaujímavé ceny pre najlepších "zberačov ". Na našej škole naďalej prebieha aj zber drobného elektroodpadu. Pomôžte nám získať ďalšie body v našom projekte. ĎAKUJEME

      Prečo sa oplatí dať starému mobilu ešte šancu? Pretože sa skladá z rôznych materiálov - okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú nikel, kadmium alebo olovo. Ak teda svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho budú opätovne použité. Ochránite tak nielen prírodu, ale aj svoje zdravie.

     • Simulované parlamentné voľby do NR SR 2020

     • Voliť môžu občania, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Naši žiaci ešte takýto vek nemajú, preto si mohli vyskúšať zatiaľ len simulované parlamentné voľby. Cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie. Na našej škole sa konali dňa 26.2.2020, ktoré organizovala Žiacka školská rada pod vedením p.učiteľky Dražkovičovej. Žiaci 5.ročníka - Erich M. a Adela D. boli určení za volebnú komisiu. Žiaci 2.stupňa si ešte pred vchodom do "volebnej miestnosti" mohli prečítať na dverách jednotlivých kandidátov, ktorí sa zúčastnia parlamentných volieb do NR SR v roku 2020. Následne si prevzali volebný lístok a obálku, ktorú po vyplnení za plentou vhodili do urny.

     • Nové skrinky

     • Žiaci druhého stupňa sa môžu po jarných prázdninách tešiť na parádne nové skrinky. Nahradia tak vešiaky, ktoré doteraz slúžili na odkladanie vecí. Každý žiak druhého stupňa má k dispozícii svoju vlastnú skrinku, ktorá vďaka možnosti uzamknutia ponúka komfort a bezpečnosť pri odkladaní svojich osobných vecí a oblečenia. Žiaci majú skrinky označené a každý dostane od skrinky kľúčik (odporúčame dať si vyrobiť duplikát, pre prípad straty). 

      Veríme, že deti aj rodičia sa tešia postupnej modernizácii našej školy a skrinky budú s radosťou využívať!

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     •  17.február (pondelok) až 21.február (piatok) 2020

      Školské vyučovanie sa začne 24.februára 2020 v pondelok

      Žiakom, rodičom a pedagógom prajeme príjemné jarné prázdniny!

      ZŠ Veľký Ďur

     • KARNEVAL

     • 12.februárový deň sa niesol vo veselom tóne. Tento rok sa deti zo Základnej a Materskej školy vo Veľkom Ďure zabávali spoločne, aj s rodičmi, p.učiteľkami a šašom. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde, aby ukázali svoje karnevalové masky. Maskám nechýbala kreativita, ani originalita. Krásne vyzdobený Kultúrny dom sa premenil na tanečný parket s rôznymi rozprávkovými bytosťami. Objavil sa tu Harry Potter, Spiderman, princezné z rôznych kráľovsiev, mačky, myšky, ale aj obrovský popcorn s pizzou, Toi-Toi s pani na upratovanie a mnoho ďalších krásnych masiek. O neuveriteľnú zábavu sa nám postaral vtipný a bláznivý šašo Roman, ktorý nás po celý čas karnevalu rozosmieval, roztancoval a nikoho nenechal sedieť! Deti, ale aj dospelých zapojil do súťaží, za ktoré získali sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich detí za výborné občerstvenie, na ktorom sme si mohli všetci pochutnať. Roztancované nožičky, vysmiate tváričky a veselá nálada odprevadila deti večer domov. Už sa tešíme na ďalší rok!

     • Beseda o šikanovaní

     • Žiaci majú základné právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu. Bez ohľadu na to, v koľkých percentách sa šikana na školách vyskytuje, treba sa jej venovať a hovoriť o nej. Nebezpečenstvo šikany je v tom, že obeťou sa môže stať ktokoľvek.

      V rámci prevencie tohto problému prišiel našim žiakom 1. a 2.stupňa o šikanovaní porozprávať príslušník Policajného zboru z Levíc. Vysvetlil im, čo pojem šikanovanie znamená, ako sa pred ním vedieť brániť a aby vedeli a mali odvahu zastať sa potencionálnej obete šikany. Žiaci pozorne počúvali, mnohí sa aj pýtali a niektorí boli veru aj prekvapení, čo všetko sa za šikanu považuje a aké tresty môžu agresora postihnúť..

     • KARNEVAL

     • Na známosť sa všetkým dáva, preradostná správa.

      Berte masky, je tu bál, v Ďure bude karneval!

      Čím budeš ty? Šašom? Kráľom?

      Neviem, čo s tým karnevalom.

      Už chýba len zopár dní, tak sa rýchlo rozhodni!

     • Medzinárodný deň komplimentov

     • Medzinárodný deň komplimentov vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Komplimenty radi dostávame a mnohí z nás ich aj s obľubou rozdávame. Kompliment, ktorý dávame, by mal byť úprimný, dôveryhodný a nemal by byť prospechársky.

      Na našej škole sa tejto peknej akcie chopili dievčatá z 8.ročníka - Simona, Slávka, Terezka a  Natália. S krásnym plagátom, ktorý vyrobili, navštívili počas dňa každú z tried. Dievčatá nám porozprávali o vzniku tohto dňa, o ktorom mnohí ešte nepočuli. Každý žiak mohol vyjadriť kompliment spolužiakovi, či pani učiteľke.

      Nezabúdajme, že pekné a milé slová môžeme používať kedykoľvek, sú zadarmo, vyčaria úsmev na tvári a niekomu zlepšia deň!

     • Batôžkový ples

     • Dňa 18.1.2020 sa v Kultúrnom dome vo Veľkom Ďure uskutočnil 25.ročník Batôžkového plesu, ktorý organizovala Rodičovská rada ZŠ vo Veľkom Ďure. V úvode zástupkyňa rodičovskej rady Ing. Zuzana Dudášová privítala všetkých prítomných a nasledoval krátky kultúrny program, ktorý si pripravili žiačky 8.ročníka ZŠ - Natália Porubská, Slávka Silvászová a Terezka Vývleková. O výbornú zábavu sa postaral p.Dušan Čaplák, ktorý prítomným hral do tanca.

      Touto cestou chceme poďakovať všetkým aktívnym členkám rodičovskej rady M.Záhumenskej, Ing. Z. Dudášovej a E. Kirchnerovej, sponzorom, ktorí zabezpečili bohatú tombolu a všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k príjemnej atmosfére plesu! Zisk z plesu 1046 eur bude použitý v prospech zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ Veľký Ďur.

      Všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME!

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy,

      Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2019 (pondelok) a trvajú do 7.12.2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8.1.2020 (streda).

      Želáme Vám tie najkrajšie Vianoce v kruhu najbližších a aby bol rok 2020 plný jedinečných okamihov!

       

     • Šaliansky Maťko

     • Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Šaliansky Maťko je reciačná súťaž zameraná na prednes slovenských povestí. Dňa 19.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo, kde sa žiaci snažili rozpovedať ich príbeh čo najzaujímavejšie. Súťažilo sa v troch kategóriách.

      UMIESTNENIE

      I.kategória

      1.miesto - Tamarka Kriváneková (2.ročník)

      2.miesto - Nicolas Varga (3.ročník)

      3.miesto -  Maťko Horváth (3.ročník)

      II.kategória

      1.miesto - Simonka Havalová (4.ročník)

      2.miesto - Mauricio Lakatoš (4.ročník), Paľko Lipták (5.ročník)

      3.miesto - Alex Lakatoš (4.ročník), Emmka Kirchnerová (4.ročník)

      III.kategória

      1.miesto - Karin Hlbočanová (7.ročník)

      2.miesto - Vaneska Bogdanová (6.ročník)

      3.miesto - Sofia Kramárová (6.ročník)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok a víťazom gratulujeme!

  • Kontakty

   • PaedDr. Lucia Machová
   • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
   • zsvdm4@gmail.com,
   • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
   • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
   • telefón: 0904 681 326
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje