• Veselé Vianoce

     • Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc a nový rok 2021 naplnený láskou, zdravím a radosťou

       

      Vám želá

      ZŠ Veľký Ďur

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

     • MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

     • Riaditeľka ZŠ na základe konzultácie s RÚVZ oznamuje mimoriadne prerušenie vyučovania od 15.12.2020. Žiaci 1. -4.ročníka, ktorí sa dňa 11.12.2020 zúčastnili vyučovania, sú do 21.12.2020 v karanténe. Prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa usmernení svojich triednych učiteľov. Žiaci 5. -9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • Mikuláš v škole

     • V piatok 4.12. bola na našej škole už od rána mikulášska nálada, detičky pobehovali v červených čiapkách a na vyučovacie hodiny nám vyzváňali mikulášske pesničky. Krátko pred obedom nás navštívil Mikuláš, ktorého deti netrpezlivo čakali celý deň. Spolu s ním prišiel krásny anjel a uškriekaný čertisko, ktorý si chcel so sebou zobrať neposlušné deti. Lenže naše zlaté detičky mali pre vzácnu návštevu  nachystané milé predstavenie, ktoré sa Mikulášovi, anjelovi a aj čertovi veľmi páčilo. Deti Mikulášovi zaspievali a zarecitovali krásne básničky, za čo ich obdaroval balíčkom plných dobrôt. 

      Na piatakov čakalo v triede prekvapenie v podobe nových školských lavíc. Žiaci druhého stupňa, žiaľ, ešte tak skoro do školy nenastúpia, preto im zatiaľ tretiaci zohrievajú miesta.

      Mikuláš, ďakujeme Ti za krásne dary a čakáme Ťa opäť o rok!

     • Všetkovedko

     • Prvý decembrový deň sa žiaci 2. a 4.ročníka zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko. Všetkovedko je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími! Žiaci tak mohli predviesť svoje vedomosti v oblasti slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, anglického jazyka, či z hudobnej výchovy. Druháci mali v teste 24 otázok a štvrtáci 30, na vypracovanie mali 40 minút. Žiaci majú v žiackej knižke nalepený svoj kód, pomocou ktorého  už 21.decembra 2020 zistia, ako sa im v súťaži darilo. Držíme palce!

     • Školské kolo olympiády v angličtine

     • Dňa 25.11. – 27.11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórii. 1. kategórii tvorili žiaci 5.  6. a 7.ročníka. a II. kategóriu tvorili žiaci 8. a 9. ročníka. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola bol 16.

      Olympiáda bola rozdelená do 2 častí – 1.writing part (písomná časť) a 2. speaking part (ústna časť).

      1. Writing part (písomná časť) pozostávala z týchto častí:

      a.vocabulary (slovná zásoba)                        

      b.grammar (gramatika)

      c.listening comprehension (počúvanie s porozumením)

      d.reading comprehension (čítanie s porozumením)

       

      2. Speaking part (ústna časť) pozostávala z týchto častí:

      A .role-play (hranie rolí)

      B. picture story (práca s obrázkom)

      Každá časť mala svoj vyhradený čas. Celkový počet bodov, ktorý mohli súťažiaci získať bol:

      1. V kategórii 1A – 70 bodov
      2. V kategórii 1B – 72 bodov

      Umiestnenie

      Kategória 1A

      1.miesto – Ján Lipták – 6.r -  (64b)

      2.miesto – Oliver Boldizsár – 5.r – (62 b)

      3. miesto – Ema Wang – 6.r – (50 b)

       

      Kategória 1B

      1.miesto –  Samuel Obert – 8.r – (60 b)

      2.miesto – Slávka Szilvásová – 9.r – (59 b)

      3.miesto –  Simona Mészarošová – 9.r a Sofia Kramárová – 8.r (56 b)

       

      Blahoželáme víťazom a povzbudzujeme aj ostatných žiakov našej školy k zapájaniu sa do tejto súťaže v nasledujúcich rokoch.

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje