• Slnečná sústava v podaní našich šikovných štvrtákov

     • Na hodinách prírodovedy sa štvrtáci učia o vesmíre, o našej slnečnej sústave. Pre žiakov je to veľmi zaujímavá téma. Za domácu úlohu mali doma vytvoriť projekt o znázornení vesmíru. S ich perfektne prepracovanými projektmi sme sa museli pochváliť aj takto verejne :)   Na prípravu projektov použili rôzne materiály – na planéty použili napríklad cibuľky, loptičky, či vatu. Tieto nádherné projekty teraz zdobia výstavku v triede.

     • Oznam k nástupu žiakov 1. – 4. ročníka do školy

     • od 03.11.2020 (utorok)

      Žiaci 1. stupňa predkladajú po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, t. j. 03.11.2020 (utorok) tlačivo Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_platne_od_01112020.pdf​​​​​​​

      Tlačivo bude dostupné aj v papierovej forme v utorok ráno pred hlavným vchodom do budovy ZŠ a v pondelok od 8:00 do 15:00 na prízemí budovy Obecného úradu vo Veľkom Ďure (oproti lekárni).


      Informácie vyplývajúce z Uznesenia MŠVVaŠ SR platné od 1.11.2020  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../ 

      a z ďalších platných dokumentov: 

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm


      Základné princípy:

      • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
      • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
      • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby  využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
      • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
      • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)
      • Ak zamestnanec ZŠ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).    • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje