• Ukončenie šk.roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 sme sa po dlhom čase všetci stretli v našej novej krásnej telocvični, aby sme sa rozlúčili so školským rokom. Pani riaditeľka PaedDr.Lucia Machová sa prítomným prihovorila slávnostným príhovorom, kde zhodnotila dosiahnuté výsledky žiakov, odmenila najvzornejších žiakov jednotilivých ročníkov a poďakovala žiakom, pedagógom a rodičom za ich prácu.

      Tento rok sme sa nelúčili len so školským rokom, ale aj s pani ekonómkou K. Šáriovou a obľúbenou pani učiteľkou PaedDr. Z. Frtúsovou, ktorým ďakujeme za ich dlhoročnú svedomitú prácu a želáme im veľa osobných i pracovných úspechov.

      Lúčili sa s nami aj deviataci, ktorí opúšťajú brány našej školy a čakajú na nich nové dobrodružstvá na strednej škole. Následne si žiaci prevzali vysvedčenia od svojich tr. p.učiteliek a hurááá na prázdniny!

      Touto cestou sa chceme poďakovať aj Vám milí rodičia za pomoc pri domácom vyučovaní, za spoluprácu s pani učiteľkami a že sa nám spoločnými silami podarilo zvládnuť tento náročný školský rok. Ďakujeme!

      Želáme Vám krásne leto, plné zážitkov a oddychu! Tešíme sa na Vás v septembri :)

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje