• Straty-nálezy

     • Oznamujeme Vám, že v areáli školy, pri multifunkčnom ihrisku sa našli dioptrické okuliare. 

      Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v riaditeľni školy.

     • ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

     • V utorok dňa 30.júna 2020 o 8.00 hod. pozývame všetkých žiakov do telocvične ZŠ, kde sa bude konať slávnostné ukončenie školského roka. Žiakom budú rozdané vysvedčenia a zároveň bude prebiehať fotenie triednych kolektívov. Fotky odovzdajú žiakom ich triedne pani učiteľky v septembri. Po odovzdaní vysvedčenia a odfotografovaní odchádzajú žiaci domov.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      chceli by sme Vás inormovať o oraganizácii vyučovania posledných 2 dní tohto školského roka. Žiaci si v piatok 26.6.2020 zoberú zo školy všetky veci (prezuvky, príp.uteráky..), pretože od pondelka 29.6.2020 sa už do budovy školy nedostanú.

      V pondelok prídu deti v športovom oblečení a s desiatou. V prípade priaznivého počasia pôjdu deti na vychádzku, v prípade nepriaznivého počasia budú pre deti pripravené aktivity v telocvični. Obed ani ŠKD už v dňoch 29. a 30.júna NEBUDE!

       

     • V škole nám je veselo!

     • V pondelok 1.júna sa niektorí žiaci 1.až 5.ročníka vrátili opäť do školských lavíc. Naša škola ožila a konečne v nej znovu počuť veselý detský smiech! Pani učiteľky sa radostne zvítali so svojimi žiakmi a deti navzájom. Okrem toho, že žiaci a pani učiteľky pilne pracujú na utvrdzovaní a opakovaní učiva, venujú sa aj rôznym zaujímavým aktivitám. Žiaci 5.ročníka napríklad na hodine biológie vyrábali "výbušné rastliny" a na technickej výchove mali tému "studená kuchyňa", kde si sami pripravili výborné dobroty. Ale nám je v našej škole dobre!

     • Otváranie škôl pokračuje

     • Posledný týždeň pred letnými prázdninami od 22.júna sa budú môcť vrátiť do školy žiaci 6. - 8.ročníka na základe dobrovoľného záujmu, ktorý zisťujú triedni učitelia.

      Z dôvodu už prebiehajúcej rekonštrukcie na poschodí, nevieme zabezpečiť vyučovací proces v 9.ročníku.

     • Zmena v prevádzke školy od 15.6.2020 pre žiakov 1. - 5.ročníka

     • Od 15.6. budeme môcť zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré boli prijaté proti šíreniu ochorenia Covid-19:

      - rušia sa limity počtov detí v triedach

      - ruší sa zákaz zmiešavania detí v triedach / skupinách

      - prevádzka našej školy je stanovená od 7,00 do 16,00 hodiny

      - ruší sa povinné meranie teploty – bude náhodné

      - ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií(budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR)

      - v platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

       

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Pre tento školský rok sme zber paiera ukončili. Do tohto zberu sa mohli zapojiť žiaci 1. - 9.ročníka našej školy. O tom, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte nazbieraného papiera - 5278kg! Tým sa nám podarilo zachrániť 42 stromov.

      JEDNOTLIVCI:                                                                            

      1. miesto           Natália Porubská (8.ročník)      1616 kg              

      2. miesto           Ema Wang (5.ročník)                 663 kg              

      3. miesto           Kristínka Uhliarová (3.ročník)     271 kg              

      4. miesto           Lenka Méresová (1.ročník)         261 kg

      5. miesto           Simonka Havalová (4.ročník)      205 kg

       

      TRIEDY:

      1. miesto         8. ročník             1885kg

      2. miesto         5. ročník              921 kg

      3. miesto         3. ročník              809 kg

      4. miesto         1. ročník              616 kg

      5. miesto         4. ročník              506 kg

      Všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili ĎAKUJEME!

       

     • Oznam riaditeľky ZŠ

     • Oznamujeme rodičom, že preplatok za ŠKD bude vrátený v termíne od 22. do 24.júna 2020. Preplatok bude vrátený za tie mesiace, ktoré žiak ŠKD nenavštevoval.

      Škola v prírode, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 8.6. - 12.6. 2020 je zrušená. Zálohu, ktorú rodičia uhradili, im bude vrátená v termíne od 22. do 24. júna 2020.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poštové poukážky, ktoré obdržali žiaci v marci je potrebné uhradiť. Preplatky, ktoré vzniknú, budú presunuté do budúceho školského roka. V prípade otázok alebo strate šekovej poukážky, kontaktujte vedúcu šk.jedálne p. Števárovú na tel.č. 0904 681 326

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje