• Cezpoľný beh

     • Dňa 24.9.2019 sa konali majsrovstvá okresu v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v Kalnej nad Hronom.

      Našu školu reprezentovali žiaci:

      Patrik Kramár z 9.ročníka

      Patrik Krnčan z 8. ročníka

      Štefan Štrbka z 8. ročníka

      Svoje sily si vyskúšali v behu na 3000 m, bola to náročná trasa, P.Kramárovi sa podarilo dobehnúť v prvej polovici súťažiacich.

      Našim žiakom veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

     • OZNAM - Zber šípok

     • Milí rodičia a deti,

      zber šípkových plodov sa uskutoční od 16.9.2019 do prvých mrazov.

      Nazbierané šípky odovzdávajte prosím v papierových vreckách alebo krabiciach. Nevhodné sú igelitové tašky, nakoľko v nich šípky strácajú na kvalite.

      Šípky sa odovzdávajú pánovi školníkovi.

      Ďakujeme :-)

     • Zoznam krúžkovej činnosti 2019/2020

     •  

      T9 Matematika                - pre 9.ročník

      T9 Slovenský jazyk         - pre 9.ročník

      Počítačový krúžok          - pre 3. a 4.ročník

      Príprava na testovanie   - pre 4.ročník

      Pohybové hry                 - pre 1. - 3.ročník

      Konverzácie v ANJ         - pre 5. - 9.ročník

      Výtvarný krúžok              - pre 5. - 9.ročník

      Prírodovedný krúžok      - pre 5. - 9.ročník

     • Oznam vedúcej ŠJ k stravovaniu od 01.09.2019

     • Podľa zákona  č. 544/2010 Z.z. o dotáciách  má žiak nárok na stravu   za poplatok  znížený o sumu 1,20€ / dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/  iba v prípade,

      ak sa zúčastní  výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a  bol prihlásený

      na obed.

      Výška stravnej  jednotky:

      roč. 1 – 4       1,21  €     /1,20€ dotácia  +   0,01€ stravné uhrádza  rodič/

      ak rodič včas neodhlási žiaka,  uhradí    1,21€

       

      roč. 5 – 9       1,30  €     /1,20€ dotácia  +   0,10€ stravné uhrádza  rodič/

       ak rodič včas neodhlási žiaka, uhradí     1,30€

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

      V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 -12.00 hod., ale v takomto prípade uhrádza stravník plnú výšku príspevku.

       

      Možnosti odhlasovania zo stravovania:

      ° telefonicky na tel. č. : 036 6397215

      ° osobne v ŠJ pri ZŠ Veľký Ďur

      ° alebo vedúcej ŠJ na 0904 681 326

       

      Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

      ° trvalý príkaz

      ° internetbanking

      ° vklad na účet

      ° poštová poukážka

      Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

       

       

       

       

       

     • Otvorenie školského roka 2019/2020

     • Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov.

      Naša Základná škola tie svoje otvorila už po 60-ty krát. Po zaslúženom oddychu sa všetci žiaci, rodičia a pedagogickí zamestnanci stretli v telocvični, kde ich slávnostne privítala nová pani riaditeľka PaedDr. Lucia Machová. Na úvod nám Simonka Havalová zo 4.A triedy zarecitovala peknú básničku. Pani riaditeľka vo svojom príhovore predstavila kolektív učiteľov a zamestnancov školy, zvlášť privítala prvákov a popriala im úspešný školský rok.

      Všetkým žiakom a pedagógom želáme, aby teno školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody!

   • Kontakty

    • PaedDr. Lucia Machová
    • Základná škola, Mochovská 4, Veľký Ďur
    • zsvdm4@gmail.com,
    • telefón: 036/ 6397 215 mobil: 0908 747 712
    • Mochovská 4 , 93534 Veľký Ďur
    • telefón: 0904 681 326
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje